Definitie van Gezondheid

Definitie van Gezondheid

Ziek zijn in Nederland is veranderd. De vroegere infectieziekten hebben grotendeels plaats gemaakt voor chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld ouderdomskwalen en diverse welvaartsziekten. Ziekten waar je tegenwoordig niet meer direct aan overlijdt.

Je zou de vraag kunnen stellen waarom we tegenwoordig soms zo vast lopen in de zorg voor mensen. Zou het kunnen zijn dat “gezondheid” een moeilijk na te streven doel is??

Toen huisarts en onderzoeker Machteld Huber zelf met ziekte werd geconfronteerd, merkte zij dat zij grote invloed had op haar eigen herstel. Dat bracht haar er in 2011 toe om het concept gezondheid nader te onderzoeken. Er waren toen al langer geluiden dat de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 te statisch en ambitieus zou zijn voor deze tijd.

“Health”:  A state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease, or infirmity

“Gezondheid”:   Een complete staat van welzijn op lichamelijk, mentaal en sociaal vlak, en niet alleen de afwezigheid van ziekte.

Maar eigenlijk zou dat betekenen dat vrijwel niemand gezond is. Zelfs als je geen ziekte hebt, doen zich gebeurtenissen voor in het leven waardoor het tijdelijk niet goed gaat. Zoals een echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Daar komt bij dat de definitie weinig recht doet aan mensen met een chronische ziekte. Het impliciete appel is dat je mensen moet blijven doorbehandelen, net zo lang tot ze een toestand van compleet welbevinden hebben bereikt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Huisarts Machteld Huber introduceerde in 2011 een nieuw uitleg van het begrip gezondheid:

Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.  

Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen.

Zij heeft vastgesteld dat mensen die ziekte ervaren, zelf vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Er zijn maar liefst zes domeinen die invloed hebben op het gevoel van gezondheid.

Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemt Huber ‘Positieve gezondheid’. En dat begrip raakt in Limburg en ook heel Nederland steeds meer ingevoerd.