Preventief

Balans InZicht

Je zou niet eerst een burn-out moeten krijgen (of dreigen te krijgen) om inzicht te willen hebben in het systeem dat zorgt voor innerlijke balans. Als je weet hoe het werkt, is de kans veel kleiner geworden om vast te lopen.

Via het programma ‘Balans InZicht’  kan ik je dit inzicht verschaffen.  Let wel: dit is geen coachtraject. Dit is een training die kan bestaan uit een workshop (groep) dan wel individuele trainingssessies.

Ook organisaties kunnen veel baat hebben bij medewerkers die dit inzicht hebben. Deze werknemers trekken (eerder) aan de bel omdat ze de signalen (h)erkennen. Zij zitten beter in hun vel, zijn minder vaak ziek, zijn productiever etc. Dat rendeert dus!

Quick Balance Test.

Deze test bestaat een korte vragenlijst, op grond waarvan wij een indicatie kunnen geven omtrent de mate van balans / onbalans. Het invullen van deze test duurt slechts enkele minuten.