Coaching

Coaching vindt plaats door middel van een aantal één-op-één gesprekken (sessies).

Bij werkgerelateerde klachten kan een coachtraject als geheel door een werkgever ingekocht worden. Gemiddeld zijn er zo’n 8 tot 10 sessies nodig, maar het traject is pas af als de klant blijvend in balans is. Maar er kan ook gekozen worden om het traject in “blokken” in te kopen. In overleg lever ik uiteraard ook maatwerk om optimaal aan de wensen van de klant tegenmoet te komen.

Ook op particuliere basis (hierbij rekent de klant per sessie af) kan een coachtraject gevolgd worden. In dit geval wordt er bij het intakegesprek het te volgen beleid samen met de klant afgesproken. De basis is het leren (her)kennen van je signalen in je denken, gevoel en lichaam. Je daarmee leren verbinden en vanuit die verbinding met jezelf gaan bewegen en sturen. Je kunt het zien als een ontdekkingstocht, een ontdekking van wie je in wezen bent, wat je echt voelt en wat je werkelijk wilt.